MİCROSOFT SQL SERVER Nedir Nasıl Yapılır?

MİCROSOFT SQL SERVER

Kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi bir işletmenin en kritik uygulamalarına veri besleyen SQL Server, Windows 2000 platformu için geliştirilen yeni sürümünde baştan aşağıya yeni bir kimlik kazandı. Önceki sürümü SQL Server 7.0’ın sil baştan yazılan çekirdeği (kernel) performans, ölçeklenebilirlik, yönetim avantajları gibi veritabanları için son derece kritik konularda önemli artılar sunuyordu. SQL Server 2000 ise analiz araçları ve komple veritabanı yapısının olgunlaşmasıyla birlikte yeni nesil web uygulamaları için ideal bir altyapı sunuyor. SQL Server 2000 ile gelen özellikler hakkında kısaca şunları söylemek mümkün: Zengin XML ve HTTP desteği; yeni bir uygulamayı en kısa zamanda geliştirme nın ayağa kalkma süresini minimum düzeylere indirme ve üzerindeki yükü dağıtma gibi olanaklarla sağlanan süreklilik (availability), veritabanıyla ilgili rutin işleri otomatikleştirmek için daha gelişmiş bir yönetim ve veritabanı işlevlerine özel ayarlar yapabilme. SQL Server 2000, el bilgisayarlarında kullanılan Windows CE’den 64-bit Windows Server’a kadar geniş bir aralıkta ölçeklenebilen yapısıyla internetin gerektirdiği tüm esnekliklere sahip. Tüm bu özelliklerin etkin kullanımı, dip toplamda, bu ilişkisel veritabanının toplam maliyetini (TCO) ciddi ölçülerde azaltıyor.

Windows DNA 2000’in .NET Enterprise Server Ailesi’nin Parçası

SQL Server 2000, zengin ilişkisel veritabanı işlevleri ve veri analiz araçları ile internet platformu için geliştirilen uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, web uygulama hizmetleri, hızlı yazılım geliştirme araçları ve ölçeklenebilen sunucu uygulamalarını kapsayan .NET Enterprise Server ailesinin en önemli bileşenidir.

.NET Enterprise Server ailesini kısaca Windows işletim sistemi ortamına tam anlamıyla entegre olmuş web uygulama hizmetleri olarak tanımlayabiliriz. Windows 2000 için tasarlanmış bir web uygulama sunucusu olarak da adlandırabileceğimiz .NET Enterprise Server ailesinin Windows 2000 platformu içindeki bileşenleri, SQL Server 2000, Application Server 2000, Commerce Server 2000, BizTalk Server 2000, Exchange 2000 Server, Internet Security and Acceleration Server ve Host Integration Server 2000 olarak tasarlandı.

Elektronik ticaret uygulamaları, yüksek yoğunluklu işlemler anlamına gelir. Binlerce kullanıcının ulaştığı e-ticaret sitelerindeki veri trafiğini iyi yönetebilmek, söz konusu işlem yükünü sunucular üzerinde dengeli dağıtmak ve pazara doğru refleks verebilmek için güçlü ilişkisel veritabanlarına büyük bir gereksinim vardır. Bu tür ortamlarda genelde melez bir sunucu ve ağ altyapısı olduğu için uygulamaların karşılıklı çalışabilmesi (interoperability), dolayısıyla bu tür entegrasyonlar için veritabanının programlanabilme esnekliği son derece yüksek olmalıdır. Dolayısıyla pazarın isteklerine anında yanıt vermeye uygun (time-to-market) ve yalın bir yönetim mantığına sahip olan SQL Server 2000, her türlü e-ticaret çözümü için biçilmiş bir kaftandır.

İnternete açılan tüm kurum ve kuruluşların artık mal ve hizmet üretmesinde, pazarlamasında ve hatta yeni yatırımlara yönelmesinde, web üzerinden akan müşteri bilgilerinin büyük bir önemi var. Ancak büyük hacimlerde ve rasgele akan bu verinin iş hedefleri açısından tanımlanması gerekiyor. İşte bu noktada SQL Server 2000’in analiz araçları, tüketici tutum ve davranış kalıplarını değerlendirmeye çalışan yöneticilerin en güçlü yardımcısı konumuna yerleşti. Bu ilişkisel veritabanı sunucusu, çeşitli senaryolara göre yapılandırılabildiği için yönetim sorunlarını en alt düzeye çekmesi nedeniyle ciddi bir ilgi görüyor.

XML’e Açılan Kapı

Web üzerinde değişik formatlardaki verinin değişimi için artık bir standart haline gelmeye başlayan XML (eXtended Markup Language) günümüzde entegre e-ticaret çözümlerinin önemli bir bileşeni. Bu nedenle işletmeler arası ya da tüketiciye yönelik e-ticaret çözümlerini ya da kendi extranet’lerini planlayan firmalar, XML desteğine büyük bir önem veriyor. Çünkü XML, firmaların asıl işlemlerin gerçekleştiği arka tarafta yer alan mevcut uygulamalarının web’le konuşturma aşamasında entegrasyon sorunlarını önemli ölçüde azaltıyor. Bazı firmalar, çeşitli platformlardaki uygulamalarını birbiriyle ilişki kurması aşamasında iletişim sorunlarını çözmek için XML’e bir tür orta katman (middle-tier) yazılımı rolü biçerken, uygulama geliştirenler ise yüksek hızlı veri saklama ve üretme gibi amaçlarla XML’le yaratılan belgelerin ve verinin esnekliğinden yararlanmak istiyor.

SQL Server 2000’in XML işlevselliği, web çözümü geliştiren yazılımcıları, ilişkisel veritabanı programlamanın karmaşasından korumayı amaçlıyor. Aynı şekilde, veritabanı geliştirenler de SQL Server 2000 sayesinde XML’in tüm zorluklarını anlamak yada nesne temelli dili öğrenmek zorunda kalmıyor.

Web kullanıcısını anlamak

SQL Server 7.0, kendi üzerindeki veritabanı kayıtlarından HTML sayfalar üretme, SQL Server verilerini HTTP ve FTP sunuculara gönderme ve e-posta alıp verme özelliklerine sahipti. SQL Server 2000 ise önceki sürümüne göre birkaç adım daha ileriye gitti. Web aracılığıyla OLAP veri küplerini ve SQL Server veritabanları içinde saklanan verilere erişmek için yeni ve gelişkin yöntemler sunuyor. Böylece herhangi bir web tarayıcısına (browser) sahip her kullanıcıya gerekli veriler kolayca sunulabilirken, kapsamlı veri arama özellikleri de hem sunucu, hem de bağlı uygulamaları geliştiren yazılımcılara ciddi bir esneklik tanıyor.

SQL Server 2000’in tartışılmaz avantajlarından biri de Analysis Services adı altında toplanan veri analiz araçlarıdır. SQL Server 2000’e entegre gelen yeni Data Mining (veri araştırma) araçları, veritabanındaki kayıtlardan hareketle yöneticilere kapsamlı bir veri analizi yapabilme olanağı sunuyor. Tüm SQL Server 2000 ailesinde hazır gelen Data Mining, SQL Enterprise Server 2000 Enterprise Edition’da Analysis Services’in bir bileşeni olarak yer alıyor. Veri araştırma teknolojisi, kullanıcıların ilişkisel veritabanı içindeki verileri ve çokboyutlu OLAP veri küplerini çözümleyerek söz konusu verilerin kalıpsal ya da trende bağlı nitelikleri hakkında tahminler yapabilmek amacıyla kullanılıyor. Aslında verilerin analizi konusundaki bir adım sonraki aşama elde edilen bu veri araştırma sonuçlarının OLAP veri analizi araçları kısmında yeni veri küpü tanımlarını oluşturabilmek için kullanılmasıdır. İnternet üzerinden elde edilen karmaşık verinin bu gibi araçlarla çözümlenerek, geleceğe ışık tutan gerçekçi tahminlerin yapılmasında bu araçların işletmelerin pazarı anlaması bağlamında kritik bir rolü bulunuyor. SQL Server 2000 bu anlamda veriambarı uygulamalarına da ciddi bir destek veriyor.Yorumlarınıza Cevap en geç 3 gün içinde mail adresinize gelecektir.
web sayfamız üzerinden cevap verilmemektedir.

adınız soyadınız:
Mail adresiniz:
Varsa Websiteniz:
İletiniz (yazmak isterseniz):


Copyright © 2009 Tüm haklar Computer Notebook Yedek Parça Türkiye ithalatçı Distribütörü aktabilgisayar.com 'e aittir .